Skip navigation

Kabinet onderschat rol nieuwe bedrijven in economisch herstel

Amsterdam, 15 september 2020 - Naar aanleiding van de zojuist gepresenteerde Miljoenennota en Troonrede, is Dutch Startup Association (DSA) gematigd positief over de plannen. Waar de focus vooral ligt op baanbehoud, lijken de plannen nog weinig concrete invulling te hebben en wordt de waarde van startende bedrijven hierin onderschat en onvoldoende gestimuleerd. DSA gaat graag het gesprek met het kabinet aan om, naast het verdienvermogen, ook te werken aan het innovatievermogen van Nederland.

De coronacrisis leent zich uitstekend voor het stimuleren van innovatie, de crisis van 2008 bewees juist dat het de economie van morgen vormt. Een ontslaggolf en kaalslag van startups lijkt op korte termijn nog steeds onvermijdelijk, ondanks het zojuist aangekondigde derde steunpakket, Europees herstelfonds en vrijgemaakte bedragen in het speciale scale-up fonds en via ROMs. 

De aankondiging van het Nationaal Groeifonds en het Bedrijvenpakket zijn een stap in de goede richting voor kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, maar hierin ontbreekt tot op dit moment een concrete invulling en lijkt de visie meer gericht op baanbehoud in plaats van het creëren van werkgelegenheid. Het pakket zou met brede steun vanuit zowel Europese co-investeringen via EIF’s als lokale ROMs kunnen investeren in nieuwe bedrijven en zo groei van startups kunnen stimuleren. 

“Alle aankondigingen draaien om gevestigde bedrijven, zoals grotere startups en scaleups, waardoor we te weinig aanwas stimuleren om op lange termijn succes te boeken op innovatie, werkgelegenheid en internationale concurrentiepositie. Door de focus alleen op gevestigde bedrijven te leggen hol je het ecosysteem uit.” aldus Lucien Burm: “Er wordt ingezet op verdienvermogen en ons uit de crisis investeren, maar hoe concreet blijft een vraagteken. Waar blijft het lef om te gaan voor innovatievermogen, door volop te investeren in de bedrijven die de banen zullen vormen voor de volwassenen van morgen?” 

Graag nodigt DSA de overheid uit om te kijken naar hoe we naast het verdienvermogen proactief kunnen investeren in het innovatievermogen van Nederland.

“Startups zijn de motor, de economie van morgen, waar we samen voor moeten vechten. Veerkracht zit in het DNA van elke startup. Als we willen bouwen aan een weerbare en veerkrachtige economie, dan staan startups daarin centraal”, aldus Burm. 

Continue Reading

Read More