Skip navigation

Aantal startup investeringen neemt toe, totaalbedrag verder afgenomen

Start van cruciaal jaar voor startup funding


Amsterdam, 6 april 2023 - Volgens de laatste cijfers werd er in het eerste kwartaal van 2023 door Nederlandse startups voor ruim €420 miljoen aan durfkapitaal opgehaald en zijn er in totaal 107 deals gesloten. Hoewel er een daling is ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022, waarin de investeringen bijna €600 miljoen bedroegen, zien we dat de trend van het afgelopen jaar doorzet; er wordt meer in de vroege fase geïnvesteerd. Verder blijven klimaat tech en duurzaamheid in de grotere rondes het meest aantrekkelijk voor investeerders. 27% van het in het afgelopen kwartaal geïnvesteerde kapitaal belandde in deze branches. 

De totale investeringen in het eerste kwartaal van 2023 waren iets meer dan de helft van de €811 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2022, terwijl het aantal deals weer is toegenomen. Dit blijkt uit het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Golden Egg Check, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Dutch Startup Association (dSa) en Techleap.nl.

Aantal deals neemt toe
Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2022 is het totaal aantal deals weer toegenomen; 107 deals in Q1 tegenover 88 in Q4 2022. Dit komt vooral door het aantal investeringen in de vroege fase. Het is nog wel minder dan in dezelfde periode vorig jaar, waarin 123 deals werden gesloten. De verdeling in het aantal deals versus de deal grootte is in het eerste kwartaal van dit jaar erg vergelijkbaar met die van 2022, met iets meer deals tussen €1 en 4 miljoen en minder deals boven €15 miljoen.

"Internationale en macro-economische omstandigheden, zoals hoge rentetarieven en onzekerheid in de financiële sector, maken VCs (en hun investeerders) voorzichtiger en afwachtend waardoor ze nog steeds niet volledig op snelheid zijn wat betreft hun initiële investeringsritme," zegt Maurice van Tilburg, Managing Director van Techleap.nl “Tegelijkertijd zijn er veel kansen voor investeerders door de grotere keuze en lagere waarderingen. Dit jaar wordt een cruciaal jaar; we verwachten dat startups die eerder, in 2021 of 2022, kapitaal opgehaald hebben later dit jaar op de markt komen voor een nieuwe ronde omdat ze nog niet winstgevend zijn. Het is de vraag of investeerders hier dan in  meegaan of niet." 


Blijvende interesse in impact, duurzaamheid en klimaat
Opvallend is vooral de blijvende interesse in impact-, duurzaamheids- en klimaat techbedrijven, zoals Fairphone (circulaire elektronica), BYBORRE (duurzame textiel), Source.ag (A.I. aangedreven indoor boerderijen) en Triple Solar (warmtepomp, zonnepanelen), die grote bedragen hebben opgehaald met een totaalbedrag van €115 miljoen. 

"Voor startups in de latere fase zien we voorlopig nog uitdagingen. Het startup ecosysteem lijkt vooralsnog veerkrachtig." zegt Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startup Association. “We verwachten dat in de loop van het jaar de investeringsactiviteit weer gaat toenemen en het aanwezige ‘dry-powder’ wat meer ingezet gaat worden tegen meer gebalanceerde waarderingen voor groei. Een positieve ontwikkeling is dat het een goede tijd is om een startup te beginnen. De huidige omstandigheden zorgen voor veel kansen voor vernieuwingen en vroege fase investeringen groeien structureel.”

Top deals in het eerste kwartaal van 2023 waren onder andere Creative Fabrica, Fairphone, EFFECT Photonics, Xeltis, Source.ag, BYBORRE, SafeSize, Vitestro en NextKidney.

Top deals eerste kwartaal 2023
Creative Fabrica - $61.000.000

Fairphone - €49.000.000

EFFECT Photonics - $40.000.000

Xeltis - €32.000.000

Source.ag - €21.600.000

BYBORRE - €16.900.000

SafeSize - €14.000.000

Vitestro - €12.000.000

NextKidney - €11.900.000

 

Continue Reading

Read More