Skip navigation

Demissionair kabinet doet mooie beloften, maar juiste randvoorwaarden ontbreken

AMSTERDAM, 21 september 2021 - Naar aanleiding van de zojuist gepresenteerde Miljoenennota en Troonrede, is Dutch Startup Association (DSA) positief over de plannen. De extra vrijgemaakte 300 miljoen aan subsidies om de Nederlandse tech-industrie een inhaalslag te laten maken is een goed gebaar, evenals de verbeterde visa regelgeving om talent aan te trekken. De afgelopen jaren was te zien dat de bereidheid om meer te investeren en regelgeving aan te passen er wel degelijk is, maar dat het tempo van aanpassing te laag ligt in vergelijking met andere landen en daardoor concurrerende randvoorwaarden uitblijven Als gevolg duurt het in Nederland meer dan zes weken voor beginnend ondernemers om zich te vestigen en zijn ze de dupe van ongunstigste belastingregels. Samen verzwakt dit de sterke positie van Nederland als startup-land binnen Europa.

De aangekondigde 300 miljoen aan subsidies is toegankelijk voor een zeer beperkte groep bedrijven en lijkt meer een beschermende maatregel dan innovatie. Deze subsidies zijn specifiek bedoeld voor technieken en diensten in de chip- en cloud industrie. Innovatie wordt hierdoor nog teveel gelinkt aan technische vernieuwingen en hardware, waardoor veel startups en scaleups buiten de boot vallen. Dit roept de vraag op of het wel bij de juiste vormen van innovatie terecht komt en de Europese concurrentiepositie versterkt.

Aandelenopties; voorstel wijkt teveel af om in voordeel Nederland te zijn
Voor het eerst worden aandelenopties expliciet benoemd in de kabinetsplannen. De nieuwe aandelenopties-aanpak wijkt echter nog dusdanig af van regelingen in andere Europese landen waardoor vestiging, verblijfsduur en het aantrekken van talent nog steeds belemmerd kan worden. Hoewel de nieuwe regeling lijkt te worden weggezet als verkapt inkomen, lopen de werknemers nog steeds risico. Hier ligt een grote kans volgens DSA, juist nu door de gevolgen van Brexit ons land steeds aantrekkelijker is geworden voor veel bedrijven.

“Er zit absoluut een positieve beweging in het beleid van de overheid rond startups, scaleups en innovatieve bedrijven. Toch wordt er nog teveel gekeken naar bestaande regelingen en er is te weinig infrastructuur om met de snelheid van innovatie hierop te anticiperen” zegt Lucien Burm, voorzitter van DSA: “Voor startups en scale-ups draait alles om snelheid en momentum, er is geen tijd om vier jaar te wachten op aangepast beleid of een langzame aanpassing van randvoorwaarden.”

Volgens Burm is de mogelijkheid tot aandelenopties een goed voorbeeld: “Hier hameren wij sinds 2017 op. Als je talent wilt binnenhalen en je werknemers wilt belonen, is een grotere stap om nodig, scherper dan het huidige voorstel. Een lager tarief en een gunstig moment van belastingheffing zet samen zoden aan de dijk: voor ondernemers maar ook voor werknemers. De verdiensten uit startups worden breder verdeeld en opnieuw geïnvesteerd. Te weinig ambitie in deze randvoorwaarde maakt Nederland onaantrekkelijk als vestigingsland.”

DSA zit graag met de ministeries en betrokken organisaties om tafel om randvoorwaarden en infrastructuur samen met het nieuwe kabinet in te gaan richten en zo te zorgen voor meer startup mentaliteit in Den Haag.

“Startups zijn de motor, de economie van morgen, waar we samen voor moeten vechten. Er beweegt gelukkig steeds meer in Den Haag rond deze bedrijven en het belang van innovatie voor Nederland. Als we de ambitie van startups nou ook in de randvoorwaarden van Nederland doorvoeren en ze rechttrekken met Europese landen waar innovatie veel meer voordelen geniet, kunnen we onze positie nog meer versterken.”, aldus Burm.

Continue Reading

Read More