Skip navigation

What we stand for

Read More

5 Benefits of Joining DSA

Be informed
Be informed
Learn about the rules and regulations that affect you in clear, concise language.
Be heard
Be heard
Let us help you get heard by politicians and policymakers about the issues and concerns of startups.
Be a part of
Be a part of
Share your knowledge, experiences, and challenges with our fast-growing network of startups and scale-ups.
Be represented
Be represented
Help us help you! Tell us which issues we should have our lobbyists focus on - for you.
Be practical
Be practical
Let’s get things done, and let’s move forward - together.

Latest News

Go to News

Startupinvesteringen stabiliseren op niveau van 2020

October 16, 2023

Nederlandse venture capitalists halen relatief veel nieuwe fondsen op. NATO Innovation Fund met €1 mld uitschieter Amsterdam, 13 oktober 2023 – Nederlandse startups hebben in het derde kwartaal van 2023 voor zeker €420 miljoen aan durfkapitaal opgehaald. Hoewel dit een lichte daling ten opzichte...

Read More


Open brief aan de minister van EZK en de staatssecretaris van Financiën

August 24, 2023

Geachte mevrouw Adriaansens, geachte heer Van Rij, Wij schrijven u deze brief als ondernemers van startups, scale-ups en grownups naar aanleiding van de val van het kabinet. U heeft zich afgelopen jaren ingezet voor een beter ondernemingsklimaat voor snelgroeiende bedrijven. Middels deze brief willen...

Read More

Subscribe to newsletter, stay up to date with news, petitions, events and more